Vem ansvarar för arbetsmiljön när man arbetar hemifrån?

Enligt arbetsmiljölagen så är det arbetsgivaren som ansvarar för din arbetsmiljö, även när du arbetar hemifrån. Arbetsgivaren skall se till att du inte drabbas av ohälsa eller skador på grund av din arbetsmiljö. När du arbetar hemma kan det vara svårt för din arbetsgivare att veta hur din arbetsmiljö ser ut. Därför är det viktigt att ni har en bra kommunikation där du berättar om dina behov. Din arbetsgivare och din egen samarbetsförmåga är essentiell för att få till en bra arbetsmiljö för dig.

Nedan kommer vi gå igenom några saker som är viktiga att tänka på när det kommer till din arbetsmiljö i hemmet.

Ergonomi på hemmakontoret

Man kan tro att ergonomi bara handlar om höj och sänkbara skrivbord men ergonomi innefattar organisatoriska, fysiska, och mentala faktorer. För att kunna göra ett kvalitativt arbete och må bra behöver arbetstagaren få tillräckligt mycket variation i sina rörelser samt kunna återhämta sig. I det ingår arbetsställning och arbetsredskap men även sådant som kan uppfattas som mer sublimt:

Organisering av löneformer, arbetstider och arbetsinnehåll påverkar också belastningen på kroppen. Starkt styrt arbete och tidspress kan bidra till att man får ont. Om mycket information ska tas in och arbetstagaren kontinuerligt behöver ta beslut snabbt, bidrar det till muskel­spänning och ökar risken för skador.

Genom att ha bra rutiner med till exempel tydliga raster, möjlighet till varierande arbetsställningar och uppgifter samt bra kommunikation kan man minska risken för besvär och skador.

God belysning

För att undvika spänningshuvudvärk och besvär i nacke, skuldror och rygg så behövs bra belysning. Det skall vara ett lagom starkt sken som inte bländar. Om det finns behov av platsbelysning skall den kunna gå att justera och vinkla. Många jobb kräver en hög koordination mellan syn och motorik - att se vad man gör.

Dagljus och tillgång till ljusinsläpp från fönster är en bra grund, men det behövs även annan belysning. En bra belyst arbetsplat stimulerar och håller energinivåerna uppe.

Ljudmiljö

Dålig ljudmiljö är skadligt för hörseln och kan orsaka ljudöverkänslighet, tinnitus och hörselnedsättningar. Oftast kommer buller från andra människor som också arbetar så man kan hoppas att arbetsplatser hemma är mindre drabbade av buller. Dock kan vara så att ni är flera som arbetar hemma, det kan också finnas störande ljudelement utanför såsom pågående vägarbete. Det finns sätt att förbättra ljudmiljön hemma. Akustikplattor kan vara en lösning, hörlurar med noice-cancelling en annan. Det bästa är att kommunicera med sin arbetsledare om vad man behöver.

Sociala faktorer

Mycket av den naturliga sociala kontakten och kommunikationen som faller bort när flera anställda arbetar hemma. Därför är det extra viktigt att stämma av ofta och höras via mail och på telefon. Om många arbetar hemma kan det vara bra att ha ett nyhetsbrev eller något liknande som gör att alla får ta del av information som rör arbetsplatsen.

När människor jobbar hemifrån är det lätt att kommunikationen mellan de anställda blir torr och saklig. Att berätta för de som är anställda att det gör ett bra jobb är betydelsefullt. Om de som är anställda inte känner sig uppskattade kan det leda till depression och andra mentala problem.

Tydlighet när det kommer till arbetsuppgifter och arbetsroller är bra för att minska oro och förvirring. Det betyder inte att man behöver diktera över sina anställda eller att man inte skall ta in andras åsikter. Att alla som jobbar för ett företag eller i en organisation kan vara med och ta beslut kring sin arbetsplats bidrar till en bättre sammanhållning och ett trevligare arbetsklimat i stort.

Källa: Arbetsmiljöverket, av.se

Vår effektiva kontorsstädning lägger grunden för en bra arbetsmiljö.
30 Nov 2021