Vilken temperatur ska man ha på kontoret?

Brrrr. Usch vad kallt det är, hur ska jag kunna arbeta i den här kylan? Har du känt så på jobbet någon gång då är det med största sannolikhet för kallt på jobbet.

Men hur kallt får det egentligen vara på jobbet? Här går vi igenom detta.

20-24 grader rekommenderas

Arbetsmiljöverkets standard är att det bör vara 20-24 grader på arbetsplatser om man har ett stillasittande arbete. 

Värmen sänks  på många svenska arbetsplatser. Dels för att arbetsgivarna vill spara pengar, dels vill de bidra till minskad elförbrukning generellt. Om temperaturen är kallare än 20 grader upplever många personer obehag, spänner sig och får svårt att koncentrera sig.  Det leder till något man kan kalla köldstress. Det är bra att spara energi, men det får inte leda till att folk mår dåligt på jobbet.  
Vanligt med sänkta temperaturer

Temperaturen har på grund av de höjda elpriserna sänkts på en hel del svenska arbetsplatser på sistone. Ofta sänks temperaturen från några grader över 20 till 18-19 grader. Det har lett till att det finns en många som har tagit på sig sjalar, halsdukar, till och med filtar och mössor, på jobbet. Och många känner sig stressade och spända på grund av kylan.

Bland annat har många kommuner sänkt temperaturen över hela linjen, med undantag för äldreomsorg, LSS-boenden och barnomsorg.

Facket pressar på för att skapa en hållbar arbetsmiljö. Svaret från kommunerna är ofta att lokalerna värms upp när mycket folk är på plats. Man kan självklart klä sig varmare och ta fler pauser med rörelse. Men känns det besvärande kallt ska man prata chefen som får ta en dialog med de som sköter fastigheten. 

Temperatur på jobbet – viktigt att tänka på

  • Normal temperatur på kontor varierar förstås, men vanligt är 21-22 grader.
  • Om temperaturen varaktigt – en vecka eller längre – är lägre än 20 grader ska arbetsgivaren se över värmesystemet, för att se om det finns något att göra för att höja temperaturen.

På arbetsplatser där det är mycket rörelse i arbetsuppgifterna kan lägre temperaturer vara tillåtna. 
Fryser du? Gå till chefen och berätta att det känns obehagligt. Gör inte chefen något – kontakta ditt fackliga skyddsombud. 

Vår effektiva kontorsstädning lägger grunden för en bra arbetsmiljö.
30 Jan 2023