Våra tjänster

Vi erbjuder ett stort antal tjänster utöver kontorsstädning. Vi tillhandahåller städtjänster som hemstädning, flyttstädning, trappstädning, hotellstädning, golvvård, storstädning och i stort sett alla tänkbara tjänster relaterade till lokalvård.

Vi har en kvalitetspolicy som ser ut som följer:

Vi skall ge våra kunder bekymmersfri service med hög kvalitet på våra
tjänster och produkter genom att:

1. Vara lyhörda och flexibla genom ett noggrant planerande vid
genomgång från underlag/order/avtal till tjänstens utförande.

2. Leverera städtjänster av hög och rätt kvalitet med hög
tillgänglighet och god/rätt service, förväntas vi nå alla de krav som
rimligen kan ställas på våra tjänster.

3. Vägen för att nå bekymmersfri service till våra kunder skall du finna i
vår punktlighet, våra välutbildade medarbetare, kvalitet- miljö- och
arbetsmiljö policysystem samt vår maskinella utrustning.

4. Regelbundet göra kvalitetskontroller av utförda tjänster, egna och
med kund och om det påträffas brister skall dessa återgärdas
omgående.

5. Ledningen är förpliktad att tillse att kvalitetspolicyn är känd i
bolaget samt skapa och vidmakthålla resurser för efterlevnad och
kontroll.

Kontakta oss gärna om du har några frågor!


städar golv med skurmaskin

Kontakta oss så tar vi fram en kostnadsfri offert på ert uppdrag!