Våra tjänster

Vi erbjuder ett stort antal tjänster utöver kontorsstädning. Vi tillhandahåller städtjänster som hemstädning, flyttstädning, trappstädning, hotellstädning, golvvård, storstädning och i stort sett alla tänkbara tjänster relaterade till lokalvård.

Vi har en kvalitetspolicy som ser ut som följer:

Vi skall ge våra kunder bekymmersfri service med hög kvalitet på våra
tjänster och produkter genom att:

1. Vara lyhörda och flexibla genom ett noggrant planerande vid genomgång från underlag/order/avtal till tjänstens utförande.

2. Leverera städtjänster av hög och rätt kvalitet med hög tillgänglighet och god/rätt service, förväntas vi nå alla de krav som rimligen kan ställas på våra tjänster.

3. Vägen för att nå bekymmersfri service till våra kunder skall du finna i vår punktlighet, våra välutbildade medarbetare, kvalitet- miljö- och arbetsmiljö policysystem samt vår maskinella utrustning.

4. Regelbundet göra kvalitetskontroller av utförda tjänster, egna och med kund och om det påträffas brister skall dessa återgärdas omgående.

5. Ledningen är förpliktad att tillse att kvalitetspolicyn är känd i bolaget samt skapa och vidmakthålla resurser för efterlevnad och kontroll.

Kontakta oss gärna om du har några frågor!


System för bedömning av städkvalitet

INSTA 800 kan användas som grund för visuella kvalitetskontroller. Vi kommer då först överens med uppdragsgivaren om städkvalitet och städruntinerna som skall gälla för olika objektstyper (en förutbestämd grupp av lokaler) med hänsyn tagen till om det är lätt- eller svårtillgängligt etc. Sedan utförs slumpmässiga stickprovskontroll enligt nedan:

  • en gång per kvartal kontroll av städkvalitet, utförs av driftansvarig samt gruppledare.
  • två gånger under första månaden kontroll av städkvalitet, städrutin och kundorienterad service hos lokalvårdspersonalen, utförs av driftansvarig.

städar golv med skurmaskin

Kontakta oss så tar vi fram en kostnadsfri offert på ert uppdrag!