Kontorsstädning

Återkommande kontorsstädning i Stockholm bygger liksom andra städuppdrag på förtroende, vilket är något som bara kan fås och bibehållas genom god kommunikation och ett bra resultat. Därför är vi är mycket måna om våra kundrelationer och ser till att ni alltid får den service ni betalar för.

För att det ska vara helt tryggt att anlita oss lämnar vi städgaranti på 24 timmar. Eventuella klagomål på städningen åtgärdas snarast möjligt efter besiktningen. Vi är också försäkrade mot skador som kan uppkomma under städningen.

Så går vi tillväga

Vi inleder gärna samarbetet med att göra en genomgående inspektion av lokalerna. Vi har lång erfarenhet av att arbeta och städa i stora kontorslandskap och kan leverera skräddarsydda lösningar som passar just ert företag. Ett städschema tas fram med utgångspunkt i företagets behov samt med lokalens specifika förhållanden som grund.

Vi kan städa dagligen, flera dagar i veckan elller mer sporadiskt om ni så önskar. Viktigast är att ni som kund känner att ni är helt nöjda med den tjänst som vi levererar.

Tveka inte att kontakta oss om ni har några frågor eller vill inhämta en kostnadsfri offert.


städat kontor

Mer om varför det är viktigt med regelbunden kontorsstädning

Då väldigt många av våra sjukdomar är direkt sprungna ur vår hygien så är det också av väldigt stor vikt att man hela tiden försöker hålla det så rent som möjligt. Att detta sker i vår egen hemmiljö är en naturligt sak som de allra flesta är medvetna om och sköter om. Detta genom att vi antingen avsätter dagar där man städer sitt boende eller genom att använda oss av extern hjälp i form av en städfirma som på givna tidpunkter och dagar under veckan kommer och genomför städningar; något som ökat rejält under senare år i och med rut-avdraget införande.

Så långt är allting bra med andra ord – men hur ser det ut på våra arbetsplatser, i våra offentliga miljöer och exempelvis på våra barns skolor?

Där är svaret – tyvärr – att det inte alls ser bra ut och att det skulle kunna skötas betydligt bättre. Ett av de tydligaste exemplen på detta faktum är att läkaren Björn Bragée – som själv blivit inlagd för sjukdomsbehandling – skrev en uppmärksammad bok om hur han upplevde situation gällande hygien på sjukhus. Något som han denna gång fick se från andra sidan och ur ett patientperspektiv istället för som läkare.

Det han rapporterade var skrämmande; smuts fanns överallt, städningen missköttes grovt och personalen som skulle städa hade så tight tidsschema att de inte hann med allt. Denna rapport förvandlades därefter till en tv-serie och Björn Bragée gjorde sig känd som Arga Doktorn där han vidare utvecklade sitt resonemang om vikten av städning och hygien i den miljö som han utförde sitt yrke i. Att detta skedde i sjukhusmiljö var skrämmande i sig med tanke på att miljön där måste vara bra och i många fall steril då smuts riskerar att förvärra tillståndet för många sjuka.

Av den anledningen kanske jämförelsen haltar lite; men den är ändå relevant och något som många arbetsgivare skulle kunna tjäna många kronor på att ha i åtanke – det vill säga; om situationen är så ohållbar på en plats (sjukhus) där miljön måste vara kliniskt så kan man nämligen tänka sig hur det ser ut på vanliga arbetsplatser.

Hur sköts din kontorsstädning?

Om man tar ett vanligt kontor i Stockholm som exempel på detta och så kan vi säga att det handlar om en vanlig yta där trettio personer vistas under dagtid. I lokalen finns det två stycken toaletter och ett litet kök där de anställda kan värma matlådor och brygga kaffe etc.

Lokalen är – helt enkelt – ett ganska typiskt kontor i Stockholm. Vidare kan vi säga att man har ett företag som kommer en gång i veckan och genomför en kontorsstädning där man grundligt går igenom alla ytor och det är också här vi börjar beskriva problemen.

I och med att detta kontor trots allt har trettio personer anställda så innebär detta väldigt mycket smuts och då personalen dessutom – som det ofta är – inte har någon större ansvarskänsla gällande detta så låter man detta vara; man har inte lust att gå och plocka skräp eller rengöra toaletter. Något som också får anses som naturligt; jobbar man och är anställd så har man också sitt fokus liggande där och inte på städning.

Dock; och detta är själva knäckfrågan – detta kontor har ovanligt många sjukdagar bland sina anställda och man har dessutom upptäckt att själva stämningen på kontoret inte är den bästa.

Onödiga bråk blossar hela tiden upp, folk är lättirriterade och lättretliga och allt detta går – faktiskt – att spåra till det faktum att man har så dåligt städat. Skulle ledningen för företaget i Stockholm istället boka in ytterligare en – eller flera dagar – i veckan för kontorsstädning så skulle många av bekymren lösas. Dels så skulle stämningen på kontoret bli bättre – generellt sätt så jobbar - och trivs vi nämligen bättre i rena miljöer – och dels så skulle man också kunna spara in mycket pengar på de onödiga sjukdagarna som infaller med jämna mellanrum.

Spara pengar med utökad kontorsstädning

Just det sistnämnda är lite av nyckeln i detta, många företag jagar hela tiden vinster och profit, drar in på kostnader och ser till att vara sparsamma med utgifter. Något som i grund och botten är bra – men då det kommer till kontorsstädning i själva verket blir rent kontraproduktivt. Man tänker således på att man genom att dra in på denna kan tjäna pengar och i själva verket blir det istället tvärtom; man får betala dyrt för sjukdagar och man ser dessutom att själva produktionen blir sämre.

Vi säger inte här att en utökad kontorsstädning kan vända skutan för företag som går dåligt – det vi säger är att en god arbetsmiljö ger bättre förutsättningar för ett bättre resultat. Det kanske behövs ett litet uppvaknande likt det som Björn Bragée råkade ut för – att en företagsledare tillbringar ett par dagar bland de anställda och ser saken gällande städning och hygien med lite andra ögon. Ett vidgat perspektiv gällande vikten av hygien och städning och fördelarna med att erbjuda de anställda de bästa förutsättningarna att trivas och därigenom göra ett bättre jobb.

Som anställd har man trots allt också vissa rättigheter och arbetsmiljön är en av de viktigaste där man verkligen ska ta hjälp om den inte är tillfredsställande. Upplever du att att ditt kontor inte blir städat på ett bra sätt och där du därigenom riskerar att bli sjuk eller mår dåligt av att vistats där? Har du talat med din chef om detta och upplever att denne ignorerat ditt påpekande?

Ta det vidare och kontakta ditt fackförbund – din hälsa kommer alltid i första hand och du kan få den hjälp du behöver. Det finns säkerligen många av dina arbetskamrater som kommer att tacka dig för detta.

Vi erbjuder städning till både privatpersoner och företag!