Tips för enkel sophantering på kontoret

Allt fler kontor i Stockholm satsar på att förbättra sin sophantering, med fokus på återvinning och miljö. En bra och nödvändig utveckling, och något som dessutom i längden är bra för företaget. Att återvinna är inget som egentligen behöver ta någon tid från kärnverksamheten, bara det organiseras på rätt sätt. Här kan vi som städföretag bidra med vår erfarenhet och kompetens av sophantering och återvinning.

”I värsta fall blir resultatet ett skräpigt och ohygieniskt återvinningsutrymme där sopberget växer och ingen riktigt vill ta tag i problemet”

Återvinning är något som många gör hemma, men på ett kontor kan det initialt vara lite svårt att komma igång. Finns det utrymme för alla de olika kärl som behövs för att återvinna? Hur ofta behöver skräpet köras i väg och vem ska ansvara för det? I värsta fall blir resultatet ett skräpigt och ohygieniskt återvinningsutrymme där sopberget växer och ingen riktigt vill ta tag i problemet. Men att återvinna kan i själva verket göras till något enkelt.

Enkel och stilren återvinning

Återvinning behöver inte vara krångligt eller innebära merarbete. Det går utmärkt att organisera återvinningen utan att det inkräktar på medarbetarnas tid. Man behöver inte heller ha en skräpig insamlingsplats för soporna, utan kärlen kan inhysas i stilrena, designmöbler avsedda för ändamålet.

Det finns en uppsjö kontorsmöbler som är designade just för att användas till återvinning och det minimalistiska kontoret kan fortsätta se snyggt och inbjudande ut trots att man återvinner minsta lilla plastbit.

Vi tar hand om skräpet

Angående bortforsling är det vår erfarenhet att det är ett jobb som det är bäst att överlämna till en extern part. Om de anställda själva ska ta ansvar och turas om att köra bort sopor är det lätt att systemet börjar halta så fort någon blir sjuk, har mycket att göra, eller att någon slutar och efterträds av någon som inte alls anser att det är en uppgift som hen ska åläggas.

Bättre då att låta återvinningen bli en del av kontorsstädningen. Som städfirma har vi många avtal där vi skrivit in återvinningen i den regelbundna kontorsstädningen, och någon gång i veckan tömmer vi uppsamlingskärlen och tar dem till återvinningen.

Det ska vara lätt att göra rätt

Återvinning ska vara enkelt, annars är vår erfarenhet att det helt enkelt inte blir av, hur stor vilja det än finns hos personalen att göra rätt. På ett kontor ska man kunna ägna sig åt kärnverksamheten, och när man behöver slänga något ska det gå fort och vara enkelt.

Tydliga uppsamlingskärl och detaljerade instruktioner kring var olika typer av avfall ska placeras underlättar för de anställda.

Informationen ska vara fokuserad på avfall som kan uppstå på det specifika kontoret, med avseende på till exempel de lampor som används, elektronikutrustning, olika typer av plaster och så vidare. Som städfirma garanterar vi sedan att avfallet återvinns på rätt sätt.

Vad man vinner med återvinning

Många brottas med dåligt miljösamvete i dessa tider. Många ifrågasätter också vad man kan göra själv och hur mycket man egentligen gör för miljön genom att återvinna. Svaret på detta är: oerhört mycket.

Varje bit plast, metall eller elektronikkomponent som återvinns är en stor vinst för miljön, och på ett kontor med flera anställda blir skillnaderna betydande. Genom att göra kontoret till en plats där återvinning tas på allvar och sköts på ett organiserat sätt kan ert företag bidra till en positiv miljöutveckling. Som medarbetare är det något att känna sig stolt över.

Vår effektiva kontorsstädning lägger grunden för en bra arbetsmiljö.
21 Mar 2019