Systematiskt arbetsmiljöarbete | Kontorsstädning

Kontorsstädning – en viktig del av ett systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljön är en viktig del i att vara företagare – och den blir inte mindre viktig i och med att medvetenheten ökar och forskningen på området blir allt mer heltäckande. De flesta företagare förstår idag det självklara – mår de anställda bättre så presterar de bättre också.

Arbetsmiljö kan på detta vis bli ett plus – såväl för stämningen på arbetsplatsen, de anställdas personliga hälsa och för ekonomiavdelningen.

Trivs man så presterar man – så enkelt kan det vara. Därför är kontorsstädning en väsentlig del av ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Dålig hygien – dålig arbetsmiljö

Vilka städmässiga förutsättningar har man som anställd rätt att förvänta sig på sitt arbete? En del i detta är naturligtvis en ordentligt utförd kontorsstädning. Dålig hygien innebär en dålig arbetsmiljö och alltför lågfrekvent, och slarvigt utförd, kontorsstädning är faktiskt ett ganska vanligt problem i det svenska arbetslivet, det visar undersökningar som Arbetsmiljöverket utfört.

Det går visserligen åt rätt håll i och med att de flesta arbetsplatser idag har ordentliga återvinningssystem, rökförbud som ger bättre luft och mindre fimpar etcetera, men det finns fortfarande mycket som behöver förbättras på den svenska arbetsmarknaden när det handlar om kontorsstädning.

Städfrekvensen alltid viktig

Frekvensen på städningen är självklart viktig. Städas kontoret en gång i veckan eller mindre så är man i farozonen, i alla fall om kontoret är stort och används av en stor personalstyrka. Här riskerar man att få en dammig och otrivsam miljö där man riskerar allergier, astma och andra hälsoproblem. Det stora uttaget av sjukdagar kan lätt bli ett problem för företag, då vikariekostnader kan skjuta i höjden. Effektiviteten riskerar också att bli lidande om man hela tiden tvingas skola in nya sjukvikarier. Många arbetsplatser som har problem med hög sjukfrånvaro har visat sig ha problem med kontorsstädningen och det är tydligt att priset man betalar för en ordentlig kontorsstädning betalar sig – ofta dubbelt upp – i förbättrad effektivitet på sikt.

Stress en annan faktor

Dessutom är stress en faktor som man bör ha i åtanke när man lägger upp planer för kontorsstädning. Många personer trivs inte i röriga och smutsiga miljöer och tappar i effektivitet i en dåligt städad miljö och kan drabbas av oro och spänningshuvudvärk.

Vilka rengöringsmedel man använder kan också vara värt att tänka på i samband med kontorsstädning. Miljömärkta och parfymfria rengöringsmedel rekommenderas om man vill slippa allergier och andra problem på jobbet. Helst i kombination med en väl fungerande ventilation förstås.

Bakterier sprids lätt  i smutsig miljö

Bakterier och baciller sprids lätt i en så tätbefolkad miljö som ett kontor och särskilt om den dessutom är smutsig; en utökad kontorsstädning skulle i många fall vara lösningen. Inte minst är det viktigt att man anlitar en städfirma som utför jobbet ordentligt. En snabb dammsugning räcker inte, golv bör våttorkas och alla dammsamlande hörn och krypin bör rengöras så att bakterier inte kan frodas och skapa problem.

Kontorsstädning är dock ofta en sorgligt bortglömd lösning  – många företag försöker spara pengar genom att minska på kontorsstädningen. Detta är ett kontraproduktivt sätt att agera. Sjukdagar kostar mycket pengar för på ett dåligt städat kontor.

Vår effektiva kontorsstädning lägger grunden för en bra arbetsmiljö.
17 Nov 2017