Skatteregler för hemmakontor

Många tror att hemmakontoret i allt högre grad kommer att bli norm i framtiden. Men det finns en hel del frågor kring de praktiska detaljer som uppstår vid hemarbete. En av de vanligaste är vilka skatteregler som gäller för hemmakontoret, så det tänkte vi i korthet gå igenom här.

Inga avdrag är grundregeln

Så vad gäller för ett arbetsrum eller ett hemmakontor i bostaden. Har du en jobblokal där hemma så är grundregeln att du inte får göra skatteavdrag för den annat än i undantagsfall. Det är alltså praxis att hemarbete är skäl nog för avdrag. Detta gäller även i fall då hemarbetet medför intrång eller andra olägenheter i bostaden.

Det finns ett antal krav som måste vara uppfyllda om du ska kunna göra avdrag:

  • Arbetsgivaren får inte tillhandahålla någon arbetsplats.
  • Det måste finnas ett tydligt och klart behov av ett arbetsrum i bostaden.
  • Arbetsrummet ska bara användas för arbete, du får exempelvis inte ha en extrasäng där, eller ett hemmagym.
  • Bostaden måste vara större än vad som hade behövts om den skattskyldiga personen inte hade varit tvungen att ha ett hemmakontor.
  • Hemmakontoret får inte ingå i bostadsutrymmet med hänsyn till rummets läge eller utrustning.
  • Arbetsrummet får med hänsyn till läge eller utrustning inte ingå i bostadsutrymmet.

För att den sista punkten ska gälla så måste arbetsrummet antingen vara så avskilt från bostaden att det inte kan anses ingå i övriga bostadsutrymmen eller så ska det vara inrett på ett sätt som gör att det inte kan användas för vanligt boende.

Men vad är då ett rum som är avskilt från bostaden? Det ska inte kunna gå att nå från övriga bostadsutrymmen och inte heller i övrigt kan anses vara en del av bostaden.

Måste vara specialinrett för arbetet

När det handlar om att rummet inte kan användas som bostad menas att det ska vara specialinrett på ett sådant sätt att det bara fungerar som arbetslokal.

Därför kan ett rum i en villa inte anses vara specialinrett om det bara har möblerats med vanliga kontorsmöbler. I detta fall så skulle du inte få något avdrag på inkomstskatten.

Om inga av dess krav är uppfyllda anses kostnaden för hemmakontoret istället vara en privat levnadsomkostnad som därför inte är avdragsgill.

Avdrag ges för den faktiska merkostnaden

För arbetsrum i egen bostad medges avdrag för den faktiska merkostnaden. Det kan exempelvis vara ytterligare utgifter för el, uppvärmning och städning. Har du ditt kontor i en hyreslägenhet? I så fall kan även en viss del av hyran vara avdragsgill.

Inga fasta kostnader, eller delar av dessa, är avdragsgilla. Elnätsavgift och bredband är exempel på det. Inte heller medges avdrag för intrång i bostaden, beräknad marknadshyra eller fastighetskostnader som exempelvis räntor, värdeminskning eller liknande.

 

Vår effektiva kontorsstädning lägger grunden för en bra arbetsmiljö.
29 Sep 2020