Öppet kontorslandskap | Fördelar och nackdelar

Ett öppet kontorslandskap är inget nytt påfund. Det var standard under större delen av nittonhundratalet, men på sextiotalet började man att skilja av utrymmet mellan de anställda med skärmar och väggar, och på många håll gick man även över till renodlade kontor med ett fåtal arbetsplatser i varje rum. Anledningen var förstås att man trodde att produktiviteten skulle höjas när de anställda fick större möjligheter att koncentrera sig. På vissa håll fungerade det, på andra inte.

”Är ett öppet kontorslandskap bra eller dåligt, och av vilka anledningar? Klart är att många protesterar när chefen deklarerar att kontoret ska öppnas upp, och många säger att de får svårt att koncentrera sig och lätt blir avbrutna med många människor omkring sig”

Sedan ett par decennier är det vanligt med öppna kontorslandskap igen, och även om det inte finns några siffror på hur många av de miljontals kontorsarbetande svenskarna som sitter i ett öppet landskap, så kan vi nog vara säkra på att det är väldigt många av dem. Men är ett öppet kontorslandskap bra eller dåligt, och av vilka anledningar?

Klart är att många protesterar när chefen deklarerar att kontoret ska öppnas upp, och många säger att de får svårt att koncentrera sig och lätt blir avbrutna med många människor omkring sig. Samtidigt visar undersökningar att många som övergått till ett öppet kontorslandskap inte alls har någon lust att byta tillbaka till enskilt kontor om de får chansen.

Fördelar med ett öppet kontor

Man skulle kunna se fenomenet med öppna kontorslandskap på två sätt, ett övergripande och ett mer vardagsnära. På ett övergripande plan finns egentligen inget som talar emot ett öppet kontorslandskap. Det ligger helt i linje med tidens modeord öppenhet och transparens, platta organisationer och samarbete. En öppen arbetsplats skapar bred och flödande kommunikation och bjuder in till oväntade möten och samarbeten. Det är ingen slump att flera av de största techjättarna, som till exempel Google och Apple, kör med öppna kontorslandskap där även cheferna sitter mitt bland sina medarbetare och verkligen har en direktkran till allt som pågår.

Nackdelar med öppna kontorslandskap

Men på det lite mindre, vardagsnära planet kan man upptäcka de detaljer som faktiskt gör ett öppet landskap till en plåga för många. För det första, alla företag har inte en affärsmodell som är direkt befrämjad av att kreativa människor möts och kommer på nya galna och geniala upptåg. De flesta kontorsjobb handlar om anställda som sitter och skriver rapporter, analyserar data och andra mer eller mindre kognitivt krävande uppgifter. Ju mer tankearbete som krävs för ett arbete, desto sämre är det att sitta i ett öppet kontorslandskap, eftersom det är otroligt lätt att bli störd. Och blir man avbruten i sin tankeprocess, säger forskningen, så kan det ta upp till 25 minuter att återfå fullt fokus igen. Om man inte blir avbruten igen vill säga, vilket man antagligen blir.

Det handlar mycket om arbetsuppgiften

För människor som sitter och utför kognitivt krävande uppgifter, som att skriva eller läsa rapporter, kan ett öppet kontorslandskap innebära svårigheter, även om personerna inte är direkt lättstörda. En chef som sätter anställda med koncentrationskrävande uppgifter i ett öppet kontorslandskap får antagligen räkna med att produktiviteten sjunker. Men vissa arbetsuppgifter, som att sköta bokföring och lättare sekreterarjobb, kan fungera utmärkt i en öppen miljö och göra att arbetet och produktionen flyter bättre.

Kombinera öppet och slutet kontorslandskap

Kanske ska man inte låsa sig i ett för eller emot, utan skapa ett kontor där det både finns slutna och öppna ytor. Utifrån vad man har för arbetsuppgift kan man då själv välja om man vill arbeta öppet med de andra eller se till att man har lugn och ro att koncentrera sig. Finns det möjlighet i kontorslokalerna för en sådan lösning är det nog det helt klart bästa.

Vår effektiva kontorsstädning lägger grunden för en bra arbetsmiljö.
14 Aug 2019