God kontorsstädning skapar bättre trivsel

Om man bryter ner ordet arbetsmiljö i mindre beståndsdelar så kan man säga att allt ifrån arbetskamrater, ledarskap från chefen, varierande arbetsuppgifter, god kommunikation och hygien är delar som ryms i ordet.

Det senare - hygienen - är det vi ska titta närmare på här och detta då vi upplever att lite för många företag tar för lättvindigt på hygien och städning. Vi skulle säga att man riskerar ganska mycket genom detta och att utebliven - eller dålig - städning på en arbetsplats kan komma att kosta ganska mycket i slutändan. Dels har vi trivseln. Det är ett faktum att vi människor trivs och presterar bättre om vi har det rent omkring oss; är det ordning och reda och kliniskt rent så trivs vi och vi är beredda att göra det där lilla extra. I den motsatta miljön så blir det precis tvärtom. Vi jobbar sämre, vi bryr oss inte på samma sätt och vi blir direkt ovilliga då det kommer till att - genom egna initiativ - städa och ta reda på saker och ting.

På en sådan arbetsplats så skapas det lätt osämja. Ser man till ett kontor i exempelvis Stockholm så kan utebliven städning skapa friktion mellan de anställda där dessa anklagar varandra för att inte ta bort disken, inte rengöra handfatet eller exempelvis torka av sina respektive arbetsytor. Anställda på en sådan arbetsplats har ofta en högre benägenhet att söka sig till andra jobb och detta av den enkla anledningen att man inte trivs.

Där har vi den ena delen av hur utebliven- eller undermålig städning kan påverka ett företag negativt. Tittar vi vidare på undermålig kontorsstädning och konsekvenserna av sådan så kan vi även peka på en annan aspekt. Nämligen sjukskrivningar och kostsamma sjukdagar.

Bakterier och baciller får fäste och sprids i smutsiga miljöer och vid en så pass utsatt plats som ett kontor så blir städningen i många fall - tillsammans med god ventilation - den avgörande faktorn i hur antalet sjukdagar egentligen ser ut. En dåligt städad toalett, en skitig diskbänk eller en allmänt smutsig miljö kommer - oaktat - att göra så att någon blir sjuk. på ett kontor så blir en sjukdom ofta flera stycken; en slags negativ dominoeffekt där man som företagsledare alltså kan välja att agera eller negligera situationen.  

Motverka problemet genom utökad kontorsstädning

Vår rekommendation är att man agerar och tar tag i problemet direkt. Märker man att sjukdagarna ökar och att det rent allmänt verkar råda en sämre stämning på arbetsplatsen så kan en sådan enkel sak som utökad kontorsstädning vara lösningen. Ser man till kostnaden för utökad sådan så går den inte att jämföra med den uteblivna produktionen och kostnaden som varje sjukanmälan faktiskt för med sig.

För ett företag och dess arbetsmiljö så gäller det att alla bitar faller på plats. Glöm inte att hygienen är en nyckeldel i det pusslet.

Vår effektiva kontorsstädning lägger grunden för en bra arbetsmiljö.
9 Nov 2017