Digitala anslagstavlor till kontoret

Att ha digitala anslagstavlor på arbetsplatsen kan förenkla kommunikationen mellan anställda avsevärt. Digitala anslagstavlor är ett modernt sätt att får ut information till alla kollegor samtidigt. Det finns många olika typer av digitala anslagstavlor. Allt ifrån sådana som endast visar information till varianter med touch-screen och andra interaktiva möjligheter. Något som dock alla digitala anslagstavlor har gemensamt är att de går att koppla ihop till samma källa och att de på så sätt visar samma budskap på samma gång, oavsett om det handlar om två skärmar eller om femhundra.

Digital kommunikation på 2020-talet

Att använda digital kommunikation är standard på de flesta svenska arbetsplatser idag. Nästan alla har en arbetsmail eller en företagsportal som det är meningen att man ska läsa kontinuerligt. Ibland kan det vara svårt att komma ihåg att öppna portalen eller jobbmailen, speciellt om den inte används särskilt ofta eller bara rör generell information. Då kan det vara smidigare med en digital anslagstavla som personalen på kontoret läser i förbifarten, medan de väntar på hissen, i fikarummet eller vid kopiatorn.

Viktigt med en bra installation

När man investerar i en digital anslagstavla är det viktigt att man sätter upp den på en bra plats som ses av de som arbetar på kontoret. Det är avgörande för om den kommer få någon uppmärksamhet eller ej.

Digitala anslagstavlor sitter vanligtvis på väggen där de sticker ut en liten bit. Om de måste placeras i ett hörn kan det vara hjälpa att vinkla in dem med ett stativ så att det är lättare att se tavlan från hela rummet. Många gånger kan man få hjälp med placering och montering av det företaget som sålt den digitala anslagstavlan ni använder.

En digital anslagstavla som passar era behov

Som vi påpekat innan i den här texten finns det många olika typer av digitala anslagstavlor som fungerar på olika sätt. Det kan vara bra att fundera på vad ni har för behov på företaget innan ni köper en. Har ni till exempel tidigare haft ett analogt system med en pärm där man kan boka konferensrum kanske det är en uppgift som en digital anslagstavla kunde ta över.

Mer avancerade digitala anslagstavlor har kameror eller rörelsesensorer och vet när någon läser på dem. De anpassar information efter vilken tid på dygnet det är och ställer in informationsflödet så att det rullar snabbare under rusningstid.

Det vanligaste är att de digitala anslagstavlorna är anslutna till internet men det finns också de som styrs via företagets slutna intranät. När ni väl har en digital anslagstavla så kan ni välja att ansluta eller köpa widgets, appar och mjukvara till tavlan som hjälper er använda den på ett smidigt sätt.

Ett smidigt program som finns tillgängligt för de med digital anslagstavla fungerar så att den samlar in information från de olika plattformarna och kanalerna som ni på företaget använder för att kommunicera både internt och externt och publicerar sedan den informationen på tavlan. Den kan exempelvis vara från Ical, Sharepoint eller Facebook. På så sätt behöver inte de som arbetar på kommunikationsavdelningen att göra jobbet två gånger.

Digitala anslagstavlor - en kostnadsfråga

De flesta företag kan se fördelarna med digitala anslagstavlor. För många är det helt enkelt en kostnadsfråga. För en liten arbetsplats med mindre än tio anställda så kan det kännas onödigt att lägga pengar på en digital anslagstavla. Är det dock ett lite större företag där man kanske till och med haft problem med kommunikationen så kan det vara väl investerade pengar.

Allt eftersom tekniken utvecklas och blir mer tillgänglig kommer vi få se mer av den här typen av lösningar och informationsverktyg även på mindre arbetsplatser.

Vår effektiva kontorsstädning lägger grunden för en bra arbetsmiljö.
9 Aug 2022